Zásahová jednotka

Na stránce dole je seznam posledních výjezdů naší jednotky SDH

Zde budou uvedeny podrobnosti o fungování zásahové jednotky, vzdělávání (kurzy), školení, nácviky, ostré nasazení, atd. ( z tech. důvodů budou informace pouze z poslední doby)

Zařazení do JPO III

Definice: jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně s územní působností zpravidla do 10 min. jízdy z místa dislokace na místo události, zřizovatelem je obec. Územní působnost zasahuje i mimo území svého zřizovatele.

Svolávání k výjezdu

Dříve se používalo zapnutí sirény na zámku - náměstí Borovany a sirény na učilišti hasičů Borovany. Nyní je situace jiná, pro obyvatele Borovan klidnější - svolávání provádí operační středisko hasičů České Budějovice zasíláním SMS zpráv a automatickým voláním na tel. členů zásahové jednotky SDH Borovany systémem AMDS (Automated Message Delivery System - automatizovaný systém odesílání hlasových zpráv). Členi jsou určeni velitelem SDH, je určeno i pořadí členů. To se uplatňuje v případě, že je potřeba pouze omezený počet zasahujících.

Příklad: Občan zavolá na 150 o požáru. Operační středisko ČB odešle SMS o požáru ( datum a čas vyhlášení), toto je buď všem členům, nebo jen části jednotky. Dále zapíše zprávu do automatického digitálního vyvolávače, ten volá na telefonní číslo prvního člena v pořadí. Po zvednutí hovoru informuje, že je vyhlášen poplach, nabízí volbu zda další hovor o podrobnostech požáru přijmout, nebo odmítnout. Pokud přijmete další hovor stisknutím klávesy 1, tak potvrzujete, že jste v dosahu základny a okamžitě vyjedete s jednotkou. Pokud z nějakého důvodu nepojedete, odmítněte další informace klávesou 2. Pak si vás systém pro tento požár škrtá a volá ihned dalšímu členovi v pořadí, dokud nebude mít potvrzen určitý počet zasahujích. Když hovor o požáru neberete nebo bez zvednutí položíte (2x), systém vás pro tento požár škrtá.

Ten samý způsob je i při svolávání posil. Číslo, z kterého jde automatické volání: 950230980 (SMS podrobností požáru je z :725802648, 725800791)

!!! REKAPITULACE pro členy: !!!

 • přijmout hovor
 • po poslechnutí zprávy zmáčknout ihned buď :
   • číslo 1 (ano, jedu na výjezd)
   • nebo 2 (nejedu,nemám čas)

Vybavení

Od 25.7.2007, kdy naše SDH obdrželo zbrusu nový požární automobil CAS 15 MAN, je k výjezdům zásahové jednotky SDH Borovany využíván téměř výhradně tento automobil. Do této doby byl používán starší vůz CAS 25 RTHP ("eRŤák"). K dopravě dalších členů na místo zásahu je používana hasičská AVIA 30 s přenosnou stříkačkou PS12 a klasickým vybavením.Od ledna 2015 se jako druhé zásahové vozidlo používá IVECO DA L1Z pro 7+1 člena s vnitřní i vnější úpravou pro potřeby požárních zásahů. Vnitřní prostory obloženy tvrzeným plechem, vybavení dýchacími přístroji, elektrocentrálou, motorovou pilou, motorovou stříkačkou , radiostanicemi a další technikou.

Výbava CAS 15 MAN: 2.5 m3 vody, nádrž na pěnidlo, čerpadlo pro klasické B,C hadice, vysokotlaké čerpadlo, kombinované elektrické a mechanické ovládání čerpadel a signalizace, dále: sací vybavení, žebříky, sorbenty, písek, slaňovací technika, osvětlovací technika(benzínový elektroagregát s výsuvnými světly na teleskopickém stožáru 2x500W na dálkový ovladač), motorové pily, sekyry, lopaty, další nářadí, vybavení pro poskytnutí první pomoci a lékařské péče, dále běžná hasicí technika. Pro posádku je v kabině 4x dýchací přístroj s kyslíkovými bombami (+ 2x v nástavbě pro řidiče a velitele), svítilny s autodobíjením pro posádku, ruční radiostanice + pevná vozidlová radiostanice a další.

Každý člen této jednotky má v zázemí SDH Borovany vlastní skříň s vybavením hasiče (holínky nebo speciální obuv, tréningový oblek, zásahový oblek, hasičský plášť reflexní, přilba Gallet, rukavice). Skříňky jsou snadno dostupné vedle výjezdové techniky, dále připraveny protichemické obleky a další vybavení.

Výcvik

každý člen je povinnen jednou do roka absolvovat lékařské vyšetření jako nositel dýchací techniky a hasič. Školení nositelů dýchací techniky je prováděno několikrát do roka, periodicky dochází ke kurzům obsluhy motorových pil, postupů při zdolávání požárů, poskytování první pomoci, atd. Cca po třech měsících dochází ke svolání všech členů na cvičení v terénu (např. budova, členitý terén atd.)

pravidelně: výcvik pro zásahovou jednotku SDH (bezpečnost při výjezdu, dopravě, lokalizaci a hašení požáru + praktické ukázky)

speciální. výcvik: specializační periodický pravidelný výcvik práce s motorovou pilou, polomy, bezpečnost práce, zdravotní kurzy, dýchací přístroje, kurzy velitelů, kurzy strojníků

Nasazení zásahové jednotky

- autentické foto-Cvach ml., Pešek, Hovorka, Nýdl Jakub (další fota ve fotogalerii)

 

rok 2019

29.4.2019 - Borovany - technická pomoc - chovná zvířata na železniční trati

 • zmapování terénu, rojnicí nahnání ovcí k poškozené ohradě, předání majiteli
 • technika - CAS 15 Man 4 a Iveco 4 členi

23.4.2019 - k.ú.Vrcov - technická pomoc - strom na komunikaci

 • pořez motorovou pilou, úklid, odfuk zbytků
 • technika - CAS 15 Man 4 a Iveco 4 členi

4.4.2019 - k.ú.Dvorec - technická pomoc - strom na komunikaci

 • pořez motorovou pilou, úklid, odfuk zbytků
 • technika - CAS 15 Man

17.2.2019 - Borovany - požár domu

 • zahoření izolace po úpravách stropu
 • uhašení, rozebrání vrstev stropu
 • technika - vysokolak, CAS 15 Man 4 členi

23.1.2019 - Borovany - technická pomoc - zaklíněné zvíře v kanalizační vpusti

 • terén promrzlý do větší hloubky, obtížné kopání zeminy
 • obkopání krycího roštu kanalizace, odklopení naviákem, záchrana zvířete
 • technika - naviák, CAS 15 Man 4 a 4 členi

rok 2018

24.11.2018 - Borovany - cvičný požár skládky

 • cvičení v plném nasazení s HZS Trhové Sviny, JSDH Trhové Sviny a JSDH Jílovice
 • zaměřeno na dopravu vody a hašení pěnou
 • technika CAS 15 Man a Iveco Daily - 3 a 4 členi

11.11.2018 - Ledenice - požár dřeva ve venkovních prostorech

 • průzkum, zajištění místa požáru špatně uhašeného předchozího pálení dřeva
 • požár uhašen vysokotlakem jednotkou SDH Ledenice
 • technika CAS 15 Man a Iveco Daily - 6 a 2 členi

31.8.2018 - Borovany- odchyt obtížného hmyzu (vosy) - půda domu

 • průzkum,odstranění 4 vosích hnízd specializovaným vysavačem, použit aerosol
 • technika CAS 15 Man - 5 členů

22.8.2018 - Trocnov- odchyt obtížného hmyzu (sršni)

 • průzkum,rozebrání podbití střechy, izolace nad stropem, odstranění sršního hnízda specializovaným vysavačem, použit aerosol
 • technika CAS 15 Man - 6 členů

15.8.2018 - Trocnov- odchyt obtížného hmyzu (sršni)

 • průzkum,rozebrání podbití střechy, izolace nad stropem, odstranění 2 sršních hnízd specializovaným vysavačem, použit aerosol
 • technika CAS 15 Man - 4 členi

19.8.2018 - Borovany- odchyt obtížného hmyzu (sršni)

 • průzkum,odstranění sršního hnízda, použit aerosol
 • technika CAS 15 Man - 6 členů

2.8.2018 - Trocnov- odchyt obtížného hmyzu (sršni)

 • průzkum,odstranění sršního hnízda specializovaným vysavačem, použit aerosol
 • technika CAS 15 Man - 4 členi

16.7.2018 - strom na poz. komunikaci - Vrcov - technická pomoc

 • kusy stromu omezující provoz na pozemní komunikaci, příčina:blesk
 • průzkum, úklid vozovky, kontrola okolních dřevin
 • technika CAS 15 Man 4 členi

26.5.2018 - překážka na poz. komunikaci - Borovany - technická pomoc

 • průzkum, odstranění truhlářské protahovačky z komunikace
 • úklid vozovky, naložení těžkého stroje na kontejner
 • technika CAS 15 Man 6 členů

18.5.2018 - nebezpečný strom Borovany - technická pomoc

 • 2x strom ohrožující provoz na pozemní komunikaci, příčina:vítr
 • průzkum, mot. pila,naviák, úklid vozovky, kontrola okolních dřevin
 • technika CAS 15 Man a Iveco Daily - 4 a 4 členi

5.5.2018 - Borovany - dopravní nehoda

 • poskytnutí první pomoci zraněnému
 • odklánění provozu do vyšetření nehody Policií ČR, úklid místa po DN
 • technika CAS 15 Man - 4 členi

22.4.2018 - Borovany - požár kuchyně v RD

 • požár uhašen majitelem objektu před příjezdem jednotky
 • průzkum, odvětrání prostoru přetlakovým ventilátorem
 • použití dýchacích přístrojů
 • technika CAS 15 Man - 6 členů

7.4.2018 - Borovany - požár trávy

 • průzkum, vysokotlaké hašení
 • na místě zústala jednotka HZS Trhové Sviny
 • technika CAS 15 Man a Iveco Daily - 10 členů

7.3.2018 - Ostrolovský Újezd - požár kotelny

 • průzkum, odvětrání prostoru přetlakovým ventilátorem
 • použití dýchacích přístrojů
 • technika CAS 15 Man - 5 členů

22.2.2018 - Hluboká u Borovan - požár komína a střechy

 • zahoření komínového tělesa, následně přístřešku zemedělské usedlosti
 • průzkum,vypnutí přívodů el., vysokotlaké hašení, rozebrání konstrukce
 • použití dýchacích přístrojů
 • technika CAS 15 Man - 4 členi

rok 2017

 

4.11.2017 - Borovany - Nádražní ul. - zakouřené prostory RD

 • zahoření komínového tělesa
 • průzkum,vysokotlaké hašení, odvětrání
 • technika CAS 15 Man - 6 členů

30.10.2017 - Borovany - technická pomoc

 • spadlý strom na komunikaci
 • průzkum,prořez
 • technika CAS 15 Man - ? členů

29.10.2017 - Dvorec - technická pomoc

 • spadlý strom na komunikaci
 • průzkum,prořez
 • technika CAS 15 Man - ? členů

29.10.2017 - Ostrolovský Újezd - technická pomoc

 • spadlý strom na komunikaci
 • průzkum,prořez
 • technika CAS 15 Man - ? členů

3.9.2017 - požár vraku automobilu

 • požár již dříve ohořelého vraku vozidla
 • průzkum, ?
 • technika CAS 15 Man ? členů

19.8.2017 - Vrcov, Třebeč, Otěvěk

 • technické pomoci- polomy
 • průzkum, ?
 • technika CAS 15 Man ? členů

16.8.2017 - Dvorec - technická pomoc

 • spadlý strom na komunikaci
 • průzkum,prořez
 • technika CAS 15 Man - 6 členů

6.8.2017 - autohavárie - zaklíněné osoby

 • DN na komunikaci Ledenice-České Budějovice
 • průzkum, vyprošťovací práce, zajištění místa
 • technika CAS 15 Man + Iveco Daily - 7 členů

22.7.2017 -požár lesa - u obce Jílovice

 • požár lesního porostu a travin
 • průzkum, vodní proudy od plovoucích čerpadel
 • od 19:40 do 01:23 hod dne 23.7.2017
 • technika CAS 15 Man - 6 členů

16.7.2017 - Borovany- odchyt obtížného hmyzu

 • ul. Budějovická 525
 • průzkum,odchyt vosího hnízda do pytle
 • technika CAS 15 Man - 5 členů

15.7.2017 - Třebeč směr Jílovice - požár trávy

 • pálení trávy, dodatečně nahlášené - planý výjezd
 • průzkum, bez následných akcí
 • technika CAS 15 Man - 6 členů

23.6.2017 - spadlý strom Borovany u kynol.klubu - technická pomoc

 • strom blokující pozemní komunikaci, příčina:vítr
 • průzkum, mot. pila,úklid vozovky, kontrola dalších komunikací
 • technika CAS 15 Man - 4 členi

23.6.2017 - spadlé stromy (4x) - technická pomoc

 • stromy blokující pozemní komunikaciBorovany - Mladošovice, příčina:vítr
 • průzkum, mot. pila,úklid vozovky
 • technika CAS 15 Man - 4 členi

13.6.2017 - Dvorec- požár travního porostu 

 • požár trávy, zlikvidováno před příjezdem jednotky
 • průzkum
 • technika CAS 15 Man - 6 členů

7.6.2017 - Trhové Sviny - Husova ul. - požár

 • zakouření kompresoru ve výrobně
 • likvidaci provedl pracovník firmy, jednotka odvolána
 • technika CAS 15 Man - 6 členů

13.4.2017 - Trhové Sviny, Budovatelská ul. - požár budovy

 • požár zlikvidován před příjezdem jednotky
 • průzkum, odvětrávání prostor
 • technika CAS 15 Man - 5 členů

24.3.2017 - dopravní nehoda Borovany

 • vyteklé provozní kapaliny po DN - převodový olej
 • průzkum, odstranění na odtah, zásyp sorbentem
 • technika CAS 15 Man - 4 členi

24.2.2017 - spadlý strom - technická pomoc

 • strom blokující pozemní komunikaci II/155, příčina:vítr
 • průzkum, mot. pila,úklid 6 členů

4.2.2017 - ZOO Dvorec - požár přístřešku

 • přístřešek se živými zvířaty
 • průzkum, hašení vysokotlakem, doprava vody
 • technika CAS 15 Man + Iveco Daily - 7 členů

rok 2016

17.12.2016 - Borovany - havárie automobilu (u kostela)

 • autonehoda
 • průzkum, technická pomoc, řízení odklonu dopravy
 • technika CAS 15 Man - 3 členi

15.12.2016 -Trhové Sviny - požár truhlárny (nácvik - taktické cvičení)

 • taktické cvičení se zaměřením na hašení dřevozávodu
 • technika CAS 15 Man - 4 členi + DA Iveco Daily 4 členi

7.12.2016 -Borovany - prasklý vodovod v rodinném domě (Polní ul.)

 • technická pomoc, zajištění klíčů domu, uzavření vodovodu
 • technika CAS 15 Man - 3 členi + HZS Trhové Sviny

4.12.2016 -Trhové Sviny - požár balíků slámy (nácvik - taktické cvičení)

 • taktické cvičení se zaměřením na dálkovou dopravu vody
 • technika CAS 15 Man - 6 členů + DA Iveco Daily 6 členů

27.9.2016 - Třebeč - požár balíků slámy

 • požár balíků slámy v ZOD Třebeč
 • řízené vyhoření zbytků slámy, ochlazování okolí
 • technika CAS 15 Man - 5 členů + DA Iveco Daily 2 členi

25.9.2016 - Trocnov - odchyt obtížného hmyzu (roj)

 • odchyt hmyzu u chaty
 • technika CAS 15 Man - 6 členů

15.9.2016 -Borovany - požád křovinatého porostu ( U Stropnice)

 • požár křovin a trávy
 • nasazen vysokotlaký vodní proud
 • technika CAS 15 Man - 3 členi + HZS Trhové Sviny

20.8.2016 - Vrcov  - spadlé větve na poz. komunikaci

 • rozřezání spadlých větví, proveden úklid vozovky
 • použita motorová pila
 • technika CAS 15 Man - 4 členi

25.6.2016 - Rejta - požár v areálu pily

 • požár
 • průzkum a rozebírání konstrukcí, dohašování
 • technika CAS 15 Man - 4 členi + DA Iveco Daily 4 členi

25.2.2016 -Mladošovice - technická pomoc - stromy na poz.komunikaci

 • popadané stromy na silnici
 • použita motorová pila, úklid
 • technika CAS 15 Man - 4 členi

25.5.2016 - Borovany - zatopené prostory pan.domu (Budějovická)

 • ucpaný odtok vody ze střechy - zatopený výtah, kotelna
 • nasazeno kalové čerpadlo
 • technika CAS 15 Man - 4 členi

8.5.2016 -Borovany -požár osobniho automobilu

 • požár osobniho automobilu u hřbitova
 • nasazen vysokotlaký vodní proud
 • technika CAS 15 Man - 6 členů + HZS Trhové Sviny

10.2.2016 - Třebeč -požár rodinného domu

 • požár v obytné části rodinného domu
 • ventilace, vynesené propanbutan láhve, nasazen vysokotlaký vodní proud
 • technika CAS 15 Man - 6 členů + HZS Trhové Sviny
 • odvětrávání přetlakem, použity dýchací přístroje

6.1.2016 -Borovany - nedohašené požářiště (U Střelnice)

 • požár po nedohašeném požářišti
 • průzkum, nasazen vysokotlaký vodní proud
 • technika CAS 15 Man - 5 členů

rok 2015

 

11.8.2015 (večer) -Úsilné-Adamov -požár skládky

požár skládky
 

11.8.2015 (ráno)-Borovany - Růžovská

 

24.7.2015 -Borovany -požár osobniho automobilu

 • požár osobniho automobilu zn. Renault Scenic
 • nasazen rhp sněhový plus vysokotlaký proud
 • technika CAS 15 Man, Iveco Daily - 9 členů 

19.5.2015 -Trhové Sviny - požár statku

 • požár statku nedaleko Trhových Svinů
 • použit útočný C proud, na místě již profi HZS TS a SDH TS
 • použita CAS 15 MAN - 5 členů

8.2.2015 -Borovany - technická pomoc

 • strom přes pozemní komunikaci Borovany-Hluboká u Borovan
 • použita motorová pila, odklizení
 • použita CAS 15 MAN - 6 členů

10.1.2015 -Třebeč - technická pomoc

 • strom přes pozemní komunikaci Borovany-Třebeč
 • použita motorová pila, odklizení
 • použita ICECO DA L1Z - 3 členi

rok 2014

 

27-28.10.2014 - seník ZD Borovany

 • proveden průzkum, na místě HZS ČB a T. Sviny, SDH Ledenice
 • vysokotlak, útočné proudy, doplňování vody
 • dne 28.10. 2014 dohled + dohašení
 • použita CAS 15 MAN - 4 x 5 členů (+AVIA)

29.5.2014 -Trocnov - požár altánu

 • proveden průzkum (uhašeno majitelem před příjezdem jednotek SDH a HZS)
 • použita CAS 15 MAN - 5 členů

27.5.2014 - Borovany - rodinný dům(garáž) - technická pomoc

 • průzkum, čerpání vody ze zatopené garáže kalovým čerpadlem
 • použita CAS 15 MAN - 5 členů

7.4.2014 - Borovany - Nádraží ČD - požár trávy (30x15 metrů)

 • průzkum, použit vysokotlak
 • použita CAS 15 MAN - 6 členů a AVIA 30- 3 členi

rok 2013

 

4.10.2013 - autonehoda Borovany (Nádražní)

 • použita CAS 15 MAN - ? členi

19.7.2013 - požár Borovany

 • použita CAS 15 MAN - ? členi

9.6.2013 - technická pomoc

 • použita CAS 15 MAN - ? členi

29.5.2013 - autonehoda vozidlo x vlak- pod Agropodnikem sm. Hluboká u Borovan

 • vyprošťovací práce, zajištění místa nehody
 • řidička předána záchranné službě (stabilizována)
 • použita CAS 15 MAN - 3 členi

29.3.2013 - požár Lipnice u Jílovic - vyhl. 04:10 hod.

 • bývalý kravín , nyní pila
 • na místě více jak 9 jednotek hasičů
 • použita CAS 15 MAN+AVIA 30 - 7 členů

31.1.2013 - technická pomoc - čerpání vody z rodinného domu

 • proveden průzkum zatopení domu
 • čerpání ponorným kalovým čerpadlem, poté plovoucím na dvoře
 • použita CAS 15 MAN - 5 členů

rok 2012

28.10.2012 - požár automobilu, Borovany, ul. Ke Střelnici - 07:50 hod

 • společný zásah s HZS

5.8.2012 - požár budovy od blesku, ZOO(Dvorec) - 22:57 hod

 • .

5.8.2012 - požár skládka, Růžov(Borovany) -21:20 hod

 • .

5.7.2012 - technická pomoc, Srubec

 • likvidace padlého stromu přes komunikaci
 • společně s SDH Ledenice
 • CAS 15 MAN - 5 členů

20.6.2012 - technická pomoc, Borovany, Luční ul.

 • čerpání vody ze zatopeného sklepa
 • nasazeno plovoucí čerpadlo
 • CAS 15 MAN - 6 členů

20.6.2012 - technická pomoc, Radostice

 • čerpání vody ze zatopeného sklepa
 • nasazeno plovoucí čerpadlo
 • CAS 15 MAN - 6 členů

28.4.2012 - požár Třebíčko, Trhové Sviny

 • požár lesního porostu - hrabanky
 • na místě spolu s HZS T.Sviny a SDH Trhové Sviny
 • použita CAS 15 MAN+AVIA 30 - 4+3 členi

30.3.2012 - technická pomoc, Radostice (11:30hod)

 • likvidace padlého stromu přes komunikaci
 • CAS 15 MAN - 3 členi

30.3.2012 - požár, Hluboká u Borovan/ U Střelnice/(04:40hod)

 • garáž
 • použito vysokotlaké hašení
 • CAS 15 MAN - 5 členi

24.2.2012 - požár balíků slámy na přívěsu traktoru, Borovany, Trocnovská

 • na místě SDH Borovany jako první, poté společně s profesionálními hasiči
 • škoda 5.000Kč, uchráněno 150.000 Kč
 • použito vysokotlaké hašení
 • použita CAS 15 MAN - 4 členů

15.1.2012 - požár přístřešku RD- Ledenice Mysletínská ul. (od popelu v plastové nádobě)

 • na místě společně s profesionálními hasiči
 • rozebírání místa požáru - přístřešek
 • použita CAS 15 MAN+AVIA 30 - 6+5 členů

rok 2011

31.10.2011 - požár chatky Kynologického klubu Borovany (směr Ostrolovský Újezd)

 • na místě společně s HZS T.Sviny
 • proveden průzkum, následně hašení vysokotlakem, lokalizace požáru
 • rozebírání konstrukce
 • použita CAS 15 MAN - 4 členi

2.10.2011 - požár části střechy u čerpací stanice PAP Oil, Trhové Sviny

 • na místě společně s HZS T.Sviny
 • uhašení a rozebrání postižené konstrukce
 • prvotně lidmi nahlášen požár přímo benzínové čerpací stanice(vysoké riziko)
 • použita CAS 15 MAN - 5 členů a Avia 3 členi

 

15.9.2011 - požár stohu slámy - Radostice

 • na místě společně s profesionálními hasiči
 • prováděn průzkum požářiště a doplňování vody zasahujících profi jednotek
 • použita CAS 15 MAN - 2 členi a Avia 3 členi

13.7.2011 - technický zásah - čerpání vody z drenážního systému - Žižkovo nám. Borovany

  • použito el. kalové čerpadlo s automatickou regulací a spínačem
  • CAS 15 MAN + 4 členi
10.7.2011 - technický zásah - likvidace spadlého stromu na cestě
 • cesta Borovany -pod Stropnicí směr Dětský letní tábor
 • částečně zlomený napružený vzrostlý strom po zásahu blesku
 • použity motorové pily
 • noční doba(půlnoc)- osvětlení světelnou rampou CAS15 MAN
 • výjezd CAS 15 MAN - 4členi

13.6.2011 - požár zděné chaty s podkrovím, 1km od Trhových Svinů

 • na místě společně s HZS T.Sviny, SDH T. Sviny a Nové Hrady
 • hašení vysokotlaky, doplňování vody, lokalizace požáru
 • rozebírání střechy z pálených tašek, stržení stropů, hašení z žebříků
 • použití dýchacích přístrojů
 • použita CAS 15 MAN - 3členi

11.2.2011- požár na skládce Růžov

 • zásah prováděla SDH Ledenice
 • SDH Borovany na místě provedly průzkum
 • na místě: 6 členů zás. jednotky SDH Borovany

15.1.2011 - požár komína rodinného domu v Radosticích

 • proveden průzkum, poté za použití dýchacího přístroje provedeno stržení sazí v komíně, dohašení
 • nasazeno: 4 členi

rok 2010

23.12.2010 - požár sazí v komíně Borovany ulice Vodárenská

 • požár byl uhašen pískem, následně byly saze vybrány a odstraněny
 • nasazeni: 3 členi zás. jednotky

10.12.2010 - dopravní nehoda sil. Borovany-Ledenice

 • nehoda 2x osobní vozidlo+ 1x nákladní voz.
 • proveden průzkum místa DN, pomoc zraněným, s HZS Trhové Sviny proveden zásyp uniklých kapalin sorbentem, odklon dopravy, odklizení trosek po vyšetření PČR.
 • nasazeno: 3 členi

22.8.2010 - požár lesního porostu Borovany-Ledenice(Vápence)

 • jednotka pomáhala JSDH Ledenice v likvidaci požáru
 • nasazeno: 8 členů + DA AVIE 30

23.7.2010 - požár dvojpodlažní chaty Hluboká u Borovan

 • obložená dřevěná chata, provedeno rozebrání obložení okolo střechy a krovů, provedeno dohašení
 • nasazeno: 5 členů

6.7.2010 - požár stohu Radostice

 • provedeno osvětlení a rozebrání ohnisek pomocí kopáčů
 • nasazeno: 6 členů

27.6.2010 - požár Růžov

 • nenahlášené pálení odpadu na soukromém pozemku, bylo nařízeno okamžité ukončení pálení
 • nasazeno: 6 členů

26.1.2010 - technická pomoc občanům

 • uvolnění automobilu ze závěje
 • nasazeno: ? členů

22.1.2010 - technická pomoc občanům

 • odstraňování sněhu paní Hanzalové ul. U Stropnice
 • nasazeno: 6 členů

Previous page: Hlavní stránka
Následující stránka: sport