Historie

V roce 2010 oslavilo město Borovany 115. let od založení Sboru dobrovolných hasičů na Výroční valné schůzi a zejména vydáním publikace k tomuto jubilejnímu výročí. Publikaci "115 let Floriánovými služebníky" sepsal pan František Kadlec, dlouholetý kronikář.
sumář:
založení Sboru dne 12.11.1895
v roce 1995 vydána publikace "Hasičské století v Borovanech", autor Jan Chmelík
1908 - první obecní motorová stříkačka
1936 hasičský sbor uspořádal letecký den s ukázkou záchrany a hašení, uspořádána sbírka
1937 nová motorová stříkačka, z peněz sbírky loňského leteckého dnu, z obecní sbírky atd.
Za druhé sv.války umírá ve službě pan Martin Macht a lékař Mudr František Trager.
1950 první hasičský automobil
1960 začala stavba hasičárny v rámci akce "Z" (materiál hradil stát, práci obec a dobrovolníci)
1970 zahájení provozu hasičárny se sálem a klubovnou
1978 zahájena výstavba hasičského učiliště- akce "Z"
1980 (19.12) slavnostně otevřené Učiliště, předáno ministerstvu vnitra
1983 od Calofrigu převedena cisterna Škoda 706 RTHP CAS 25
2007 (25.7.) zakoupena CAS 15 MAN


počty zásahů:
roky 1895-1994 bylo provedeno 188 zásahů.
roky 1995-2009 provedeno 91 zásahů (další léta podrobně v sekci Zásahová jednotka)

Statistickým přehledem zákroků provedených zásahovou jednotkou od roku 1995 je uzavřeno prvních patnáct roků druhého století sboru s přáním, aby požárů, záplav a ostatních příčin ubývalo a příslušníci zásahové jednotky sboru se mohli věnovat především svým osobním hobby. S touto tužbou se ztotožňuje všech 183 členů sboru, v čele s Janem Nýdlem st., který završuje 27 let činnosti ve funkci starosty, ale též bývalý i současný velitel Mgr. Karel Macht (1988-2000), Bc. Daniel Malík (2000-2003) a Čestmír Cvach st. (2003-dosud)

Previous page: fotogalerie
Následující stránka: Odkazy