Dětské tábory

V přírodě Novohradských hor je několik táborových míst, jedno z nich je na břehu Nakolického rybníka, provozovaného ZŠ Borovany. Již několik desítek let se zde odehrává letní dobrodružství pro děti školního věku, bez elektřiny, zato s notnou dávkou her a výuky dovedností soužití s přírodou. V období letních prázdnin je zde pořádáno několik zájmově různých turnusů (běhů), každý turnus má odlišného hlavního vedoucího a jiný kolektiv vedoucích a instruktorů, starajících se o příjemný pobyt táborníků.

Táborové místo má základnu v bývalé povrchové pískárně s vhodným povrchem, ústřední objekt je velký srub s betonovým základem, který obsahuje pod svou střechou kuchyň, zásobárnu potravin a kuchyňského náčiní, dále různé sklady a krytou jídelnu pro případ nevlídného počasí. Mimo srub jsou postaveny plátěné stany na podlážkách s předsíňkami a matracemi. Táborové místo dále obsahuje venkovní prostornou jídelnu, vstupní bránu tábora, suché toalety, umývárky, sprchy, místo pro sušení prádla. Dále je v těsné blízkosti hřiště, přístav loděk a molo pro koupání.

Tento stanový tábor pravidelně výrůstá každý rok pod rukama mnoha dobrovolníků, kteří bez nároku na odměnu celý tábor, kromě pevného srubu, postaví při prvních dnech letních dětských prázdnin, pod obětavým vedením Karla Machta a jeho rodiny. Poté je místo využíváno zejména dětmi ze ZŠ Borovany a dalšími spřátelenými ZŠ.

Již tradičně SDH Borovany pod záštitou ZŠ Borovany pořádá jeden z termínů letních dětských táborů v okolí Nakolic v Jižních Čechách, letos tedy opět:

V roce 2013 bude tradiční dětský tábor Nakolice u Nových Hradů - hasičský (III. běh) v termínu 22.7. až 3.8.2013

  • Hlavní vedoucí - Bc. Jan Nýdl, e-mail: jan.nydl@svzbo.izscr.cz

  • Tábor je určen pro děti od 3. – 9. třídy

  • Cílem a přáním tábora je přiblížit a naučit účastníky celé spektrum dovedností, znalostí a praktických ukázek zaměřených nejen na hasičské témata, ale samozřejmě i na zálesácký život. Celý pobyt je realizován v celtových stanech na podlážkách, centrální srubové kuchyně s jídelnou, srubem pro případy deště, suchými WC, sprchami a umývárkami. To vše zasazené do bývalé lesní povrchové pískárny na břehu rybníka Nakolický, obklopeno vzrostlým lesem. Děti jsou každý rok překvapeny jiným tématickým zaměřením, např. předloňský rok přinesl celotáborovou hru "Za slávu Říma", loňský rok zase "hasiči/záchranáři". Pěkné shrnutí loňského tábora je opět na stránkách ZŠ Borovany, zde rychlý odkaz.

     

  • Informace a přihlášky vyřizuje p. Milena Machtová, ZŠ - tel. 387 932 147

  • od 3. ledna 2013 v ŠD III. tříd ZŠ Borovany.

 


Další informace k táborům budou zveřejněny na internetové adrese: www.zsborovany.cz


resp. zde: http://www.zsborovany.cz/ldt-nakolice/tabory-2013/

 

Velmi příjemnou fotogalerii má na svém webu hlavní vedoucí I.turnusu, Standa Brůha. Stránky www.nakolice.ic.cz


Previous page: Hroší divadlo
Následující stránka: fotogalerie